Czwartek, 23 marca 2023 r. Strona Główna Mapa strony A- A A+

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH


Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form:
  • osobiście w Sekretariacie Starosty Pułtuskiego,
  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 23 692-12-66,
  • wypełniając formularz zgłoszeniowyi przesyłając e-mailem na adres: sekretariat@powiatpultuski.pllub faksem na nr: 23 692-52-77.

Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość
Drukuj | Wstecz | Do góry
Wykonanie: Plocman