Czwartek, 23 marca 2023 r. Strona Główna Mapa strony A- A A+
KONTAKT

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk 

godziny urzędowania
poniedziałek 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

telefony Sekretatriat
23 692-12-66, 23 692-54-35

fax Sekretariat
23 692-52-77

e-mail sekretariat sekretariat@powiatpultuski.pl
 
 
telefon Kancelaria
23 692-22-31
 
e-mail kancelarii kancelaria@powiatpultuski.pl
 
serwisy
WWW www.powiatpultuski.pl
BIP www.bip.powiatpultuski.pl
PCZK www.pczk.powiatpultuski.pl

 

Skrytki ESP
Skrytka Domyślna: /1424/skrytka
Skrytka Skład_ESP: /1424/SkrytkaESP

 

ESP (pismo ogółne)
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego&idPodmiotu=1424

 

NIP

Starostwo Powiatowe w Pułtusku - 568-14-17-174
Powiat Pułtuski - 568-16-18-062


REGON
Starostwo Powiatowe w Pułtusku - 130379970 
Powiat Pułtuski - 130377729

 

punkt kasowy
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział w Pułtusku
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek - czwartek 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 14:30

 

rachunki bankowe
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów
 
1. wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd,  najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania  wieczystego na własność, opłaty melioracyjne:

 
27 8213 0008 2001 0012 7202 0001
 
2. wpłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy  geodezyjne:
 
36 8213 0008 2001 0012 7202 0033
 
3. wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, w tym za wydanie prawo jazdy, rejestracja  pojazdów, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za karty wędkarskie,  opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu, inne opłaty:
 
36 8213 0008 2001 0012 7202 0033
 
4. opłaty ewidencyjne wnoszone przy rejestracji pojazdu i wydaniu prawa jazdy:
 
59 8213 0008 2001 0012 7202 0007


 


Starostwo Powiatowe w Pułtusku - ul. Białowiejska 5
 
Starosta Pułtuski - tel. 23 692-12-66, 23 692-54-35 mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Wicestarosta Pułtuski - 
tel. 23 692-12-66, 23 692-54-35 mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Sekretarz Powiatu - tel. 23 692-53-97 mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Skarbnik Powiatu - tel. 23 692-10-14 mail: fn@powiatpultuski.pl

Wydział Organizacji i Nadzoru
tel. 23 692-00-81, 23 692-22-31
Dyrektor tel. 23 692-59-92 

Wydział Obsługi Rady i Zarządu
tel. 23 692-16-33
Dyrektor tel. 23 692-16-33 

Wydział Finansów
tel. 23 692-06-98, 23 692-82-45, 23 692-17-19, 23 692-17-07
Dyrektor tel. 23 692-10-45 

Wydział Komunikacji i Dróg
tel. 23 692-55-27, 23 692-13-37
Dyrektor tel. 23 692-61-31

Wydział Budownictwa i Architektury
tel. 23 692-15-10, 23 692-80-26
Dyrektor tel. 23 692-55-24

Wydział Geodezji i Gospodarki Niruchomościami
Dyrektor tel. 23 692-03-86 
PODGiK
tel. 23 692-08-28
Kierownik tel. 23 692-53-96
OEiOGGN
tel. 23 692-51-35, 23 692-15-00, 23 692-57-71
Kierownik tel. 23 692-54-77
 
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
tel. 23 692-03-51

Punkt Kasowy
 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku - ul. 3 Maja 20
 
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
tel. 23 692-06-20, 23 692-01-29
Dyrektor tel. 23 692-33-25

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 23 692-13-97, 23 692-54-84
Dyrektor tel. 23 692-04-05 

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. 23 692-33-50, 23 692-53-21
Dyrektor tel. 23 692-03-37

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 23 692-53-01
Dyrektor tel. 23 692-53-01 
 
 
Starostwo Powiatowe w Pułtusku - ul. Daszyńskiego 19
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 23 692-54-82, 23 692-10-32
Dyrektor tel. 23 692-10-03

 

Wykonanie: Plocman